Vieclambank.com Đăng nhập
 

Danh sách ứng viên tiềm năng

Vieclambank.com

一般会計/Bac Ninh在住

2017-02-21 07:05:34

一般会計(製造業)
女性

27歳 - ベトナム人

英語/中級
ハノイ
600 USD (GROSS)
G330154

Bac Ninh在住/社会人経験4年目
製造業における一般会計業務に従事。
韓国系、日系企業など外資系企業での経験豊富。