Vieclambank.com Đăng nhập

Nguồn việc làm tại tỉnh Bắc Ninh

Đăng ngày: 06/02/2015Vieclambank.com

Việc hình thành các Khu Công Nghiệp (KCN), Khu Chế Xuất (KCX) tại các Tỉnh/Thành phố gắn liền với công cuộc đổi mới và tạo việc làm cho xã hội. Theo xu thế chung, tạo việc làm tại tỉnh Bắc Ninh cũng là một trong những vấn đề quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế tỉnh nhà, đồng thời cũng là mối quan tâm của người lao động.

Bởi con người vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và động lực phát triển. Tạo cho người lao động có cơ hội làm việc là điều kiện để phát huy được tiềm năng nguồn lao động, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống.

Bắc Ninh là một tỉnh mới được thành lập từ 01/01/1997. Tại thời điểm đó, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh còn thấp, kết cấu hạ tầng thấp kém, kinh tế phát triển không đồng đều. Tuy nhiên, trong những năm qua, Bắc Ninh đã cải thiện và từng bước phát triển, đạt nhiều thành tựu với quy mô công nghiệp đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 2 khu vực miền Bắc, đồng thời luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Trải qua 14 năm, Bắc Ninh đã hình thành và phát triển nhiều KCN như: KCN Tiên Sơn, VSIP Bắc Ninh, Quế Võ I, Quế Võ II, Yên Phong, Đại Kim,... đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân cũng được cải thiện đáng kể. Việc hình thành và đưa vào hoạt động các KCN đã đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Tỉnh, thể hiện cụ thể ở một số điểm sau:

- Tạo nên giá trị gia tăng cao về sản xuất công nghiệp, từ đó tăng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có giá trị xuất siêu, qua đó phát triển mạnh mẽ ngành thương mại tỉnh nhà.
- Giải quyết tình trạng thất nghiệp của tỉnh từ nguồn vốn đầu tư từ các DN Nhật Bản và Hàn Quốc, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, đời sống và trình độ của người lao động.
- Tăng ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, ngoài việc đáp ứng nhu cầu việc làm, toàn tỉnh còn có 7 dự án đang triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân với tổng diện tích 196.510m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 26.600 công nhân, đạt khoảng 44,30% số người có nhu cầu thuê nhà ở tại 3 KCN: Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong.

(Sưu tầm)


Bài viết khác

Vieclambank.com