Vieclambank.com Sign In
Work

  NEW JOBS

(VSIP HAI Phong-Gap) Trợ lý giám đốc, lương ~ 2000 USD ( tiếng nhật + tiếng trung)

- Phiên dịch catalog sản phẩm từ tiếng nhật sang tiếng trung
- Nhận các chỉ thị khác trực ...

 Hai Phong, Ho Chi Minh, Ha Noi
Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa (Không cần ngoại Ngữ-Vsip2)

- Vận hành, điều chỉnh máy ép nhựa
- Cài đặt các thông số kỹ thuật
- Lên, xuống khuôn.
- ...

 Binh Duong, KCN VSIP2
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất (QC Staff)- Công Ty Nhật, Q.9

- Thu thập dữ liệu hàng lỗi,phân tích hàng lỗi
- Lập báo cáo chất lượng gửi khách hàng, trả ...

 Ho Chi Minh
(HUNG YEN) HR Manager, Lương không giới hạn (tiếng anh + tiếng trung)

- Chiu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên và tất cả các thủ tục hành chính để set up nhà máy ...

 Hung Yen, Ha Noi, Ho Chi Minh
Trợ lý Giám đốc (Tương lai làm sales) (Kim Mã, tiếng Nhật, Nam)

- Trợ lý, biên phiên dịch cho giám đôc.
- Tương lai sẽ được đào tạo hướng đến làm kinh doanh

 Ha Noi, Kim Mã
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật- N2, Đồng Nai

- Biên phiên dịch tài liệu tiếng Nhật - Việt và ngược lại.
- Phiên dịch cho chuyên gia người ...

 Dong Nai
Quản Lý Chất Lượng Hàng Nhập (IQC Staff)- Q.9

- Thu thập dữ liệu chất lượng hàng nhập.
- Thống kê,phân tích chất lượng hàng nhập.
- Liên ...

 Ho Chi Minh