Vieclambank.com Sign In
Work

  NEW JOBS

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật(Kcn VSIP 2A)

- Thông phiên dịch sản xuất, tài liệu kỹ thuật.
- Hỗ trợ các công việc của bộ phận sản xuất, ...

 Binh Duong, KCN VSIP 2A
(Quang Minh IZ) Customer Service (English Language)

Currently the employee will work at Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi city, ...

 Ha Noi, Vinh Phuc, Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District
Thông Dịch Tiếng Nhật (Ngắn Hạn - Quận 3)

- Thông phiên dịch hỗ trợ cho người Nhật set up nhà hàng Nhật.(không yêu cầu phải biết từ chuyên ...

 Ho Chi Minh, Quận 3
(Nomura Hai Phong-Gấp) Cải tiến sản xuất, chất lượng (Kaizen)

- Hỗ trợ các giám đốc bộ phận cải tiến hoạt động sản xuất, chất lượng của công ty đạt hiệu ...

 Hai Phong
[KCN Đài Tư, Long Biên] Quản lý kho nguyên vật liệu xây dựng (tiếng Anh hoặc Nhật)

- Hỗ trợ trưởng nhà máy các công việc liên quan tới quản lý kho/ nguyên vật liệu xây dựng
- ...

 Ha Noi, KCN Đài Tư, Long Biên
(Rất gấp) Sales Support (tiếng Nhật) tại Xuân Thủy - Cầu Giấy - HN

- Xử lý các công việc liên quan đến đơn hàng, làm báo giá, đặt hàng, quản lý thời gian hàng ...

 Ha Noi, Xuân Thủy, Cầu Giấy
マテリアル営業スタッフ(ホーチミン市‐1区、N2)

・原料(樹脂、電子材料など)の輸入販売
・日本人営業のサポート
・ハノイ事務所との連携
・日本からのお客さんのアテンドをする可能性あり。

 Ho Chi Minh