Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Biên phiên dịch tiếng Nhật Bình Dương VSIP1 (This job is closed!)

Description

 Biên dịch các tài liệu, hồ sơ, email
 Phiên dịch hiện trường cho các chuyên gia người Nhật và người Việt
 Quản lý hồ sơ, tài liệu
 Các công việc khác do cấp trên phân công

General requirement

 Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 Thành thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), trình độ tối thiểu N3
 Thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt là MS. Excel)
 Ưu tiên ứng viên có thể làm việc theo ca

Language requirement

 

Benefits

Salary

6.000.000 - 8.000.000 VND (GROSS)

Working location

Binh Duong

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Mr. Ngoc

 Telephone

0168 96 46 016