Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Thông dịch Tiếng Nhật (Tây Ninh) (This job is closed!)

Description

- Thông dịch trong cuộc họp công ty
- Thông dịch các vấn đề giữa người Nhật và Việt
- Biên dịch các tài liệu (bản thông báo, hợp đồng...)
- Support công việc cho người Nhật khi đi công tác bên ngoài (2-3 lần/tháng)

General requirement

- Nam/Nữ. Tuổi từ 24-34
- Tiếng Nhật giao tiếp và đọc hiểu tốt (trung cấp~)
- Có kinh nghiệm thông dịch, trợ lý, hoặc tu nghiệp sinh mà Tiếng Nhật tốt
- Có xe đưa rước từ HCM. Công ty cũng có nhà ở cho nhân viên
- Dạng người chịu khó, mạnh mẽ.

Language requirement

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Benefits

- Theo luật lao động Việt Nam

Salary

750 - 900 USD (GROSS)

Working location

Tây Ninh

Working hours

- Từ thứ 2 - thứ 7 (8:00-17:00)


Company profile

Business field

Công ty may của Nhật

Company size

500 ngư

 Contact person

Ms. An

 Telephone

028.3526 8202~07,ext: 303