Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Thủ Đức) (This job is closed!)

Description

- Phụ trách biên phiên dịch Tiếng Nhật tại hiện trường sản xuất (làm việc tại nhà xưởng mới mở rộng)
- Biên dịch các văn bản, quy trình sản xuất và kỹ thuật gia công sản phẩm mới
- Thông dịch Tiếng Nhật cho chuyên gia Nhật, các cuộc họp sản xuất, cải tiến...

General requirement

- Nam / Nữ. Tuổi từ 24-40
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Nhật (4 kỹ năng) (gần tương đương N2)
- Có kinh nghiệm biên phiên dịch tại nhà máy sản xuất của Nhật
- Nếu là tu nghiệp sinh thì Tiếng Nhật tốt vẩn có thể ứng tuyển
- Có xe đưa rước từ HCM

Language requirement

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Benefits

- Theo luật lao động Việt Nam

Salary

400 - 700 USD (GROSS)

Working location

Hồ Chí Minh

Working hours

- Từ thứ 2 - thứ 7 (thứ 7 nghỉ cách tuần, ngày nghỉ tự chọn)
- Giờ hành chính


Company profile

Business field

Công Ty Nhật Sản Xuất Phụ Tùng Khuôn Dập

Company size

<5,000

 Contact person

Ms. An

 Telephone

028.3526 8202~07,ext: 303