Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

BrSE - Game Developer

Mô tả

BrSE
At first stage,have to develop and management
Management project team
Developing service

Yêu cầu chung

- Age: 35 - 40
- Character: Positive, Inspiring, Motivation, Can be player (Developer).
- Computer Skill: PHP, C#, JAVA
- Japanese N2
- Welcome who only have Develop experience

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Quyền lợi

- You will be able to become start member of company where you will develop yourself so far.
- Bonus 1 time(1 month ) yearly / 1 time yearly
- Others depend on company's policy

Mức lương

~2300 USD

Thời gian làm việc

8:00 ~ 17:00


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Tâm

 Điện thoại

(08) 3827 2472, ext.: 206