Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Development Staff (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- To investigate business potential in HCMC and analyze our business possibility.
- Area research such as residential, commercial, existing and future road in new market.
- Competitor research in new market.
- Catchment research in new market.
- To constantly have a good grip on the industry trend, market trend and consumer trend.

Yêu cầu chung

- Age: 25 years upwards, University graduation.
- Gender: Prefer male.
- Fluent English speaking.
- Has the experience on survey, research, development.
- Working in Retails, real estate field shall have advantage.
- Fluent English speaking.
- PC Fluent using.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

According to the company's policy.

Mức lương

700 - 1,000 USD (GROSS)

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

- Time : 8:00~17:00 ( from Monday ~ Friday)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Retail, Real Estate

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Thảo

 Điện thoại

0909 762 607