Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Executive Interpreter/Translator Leader (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

通訳業務:日本人社員とベトナム人(社員、来客等)の通訳
・翻訳業務:文書、Eメール
・管理業務:CG制作スケジュールの管理
      ※ほぼ毎日日本側のプロジェクト担当者と
       コミュニケーションをとる必要があります

Yêu cầu chung

+ Male/ Female
+ JPLT N2 above
Other:
「日系企業において5年間以上の実務経験があること
 ※日本での留学/勤務経験がある方大歓迎」

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

「将来的には本人の希望、能力、適性によって上記以外の業務(人事総務、マネジメント等)をお願いする可能性あり」

Mức lương

800 - 2,000 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Nga

 Điện thoại

024.6270 1631
nga.dinh@vieclambank.com