Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

[GẤP] LINUX Developer for a Start-Up Company (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Take part in developing projects request by Head Quarter in Korea

Yêu cầu chung

- C/C++
- Embedded linux
- Working experience: more than five years
- Monthly salary : 500 ~ 1,200 USD
- We prefer the male graduated from the Hanoi University of Technology.
- Preference: passionate developer

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- Working in English with Head Quarter in Korea(practice and skill up English)

- Take a chance to visit Korea(for training

- Now, start-up in Vietnam, for future, you can be team leader.

- Fast promotion by ability

Mức lương

500 - 1,200 USD

Thời gian làm việc

- Working Days : 5 days per week (Mon- Fri)
- Working Hours : 8 hours per day


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Nga

 Điện thoại

024.6270 1631
nga.dinh@vieclambank.com