Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

[GẤP] Tuyển gấp BrSE được đi Nhật đào tạo (This job is closed!)

Description

+ Làm việc, đàm phán, thảo luận với khách hàng để nhận những yêu cầu người dùng và/hoặc giải thích các vấn đề, phạm vi dự án, thiết kế hệ thống,… bằng tiếng Nhật
+ Dịch các yêu cầu và gửi cho các thành viên trong nhóm
+ Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và kiểm tra
+ Đại điện trưởng nhóm để điều hành dự án nếu được yêu cầu

General requirement

- Tiếng Nhật N2 trở lên (Upper Intermediate)
- Có kĩ năng quản lý tiến trình, kĩ năng lập tài liệu và testing
- Kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
- Chủ động và tự tin, trách nhiệm với công việc, hướng tới kết quả và đúng hạn

Language requirement

Tiếng Nhật (Trung-Cao cấp)

Benefits

- Cơ hội được sang Nhật đào tạo từ cơ bản tới chuyên sâu về tiếng và lập trình, quản lý dự án từ 1~3 năm. (Miễn phí)
- Được hưởng trợ cấp nhà ở, đi lại, phí internet nếu ở Nhật.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo nội quy công ty và luật lao động.

Salary

1,500 - 3,000 USD (GROSS) Sang Nhật nhận lương khác.

Working location

Tokyo Ha Noi

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Ms. Nga

 Telephone

024.6270 1631
nga.dinh@vieclambank.com