Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

(Hải Phòng-Tràng Duệ) Material Control Manager (~1300 USD) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Quan ly xuat nhap khau(thong quan, logistics)
- Quan ly purchase
- Quan ly ban thanh pham
- Quan ly ton kho (vat lieu/ san pham)
- Quan ly KPI

Yêu cầu chung

・Nam Nu OK
・Ung vien da lam cho cong ty san xuat Nhat (EPE) hon 5 nam
・30 tuoi tro len
・da tot nghiep dai hoc 4 nam
・dang song o Hai Phong
・co the giao tiep bang tieng Anh duoc (neu biet tieng Nhat nua thi best)
・su dung thanh thao Microsoft office

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

Mức lương

1,300 USD (GROSS)

Địa điểm

Hai Duong Hai Phong

Thời gian làm việc

8h00 ~ 17h:00
Thứ 2 ~ Thứ 6, Thứ 7 nghỉ cách tuần


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Tuyết

 Điện thoại

0965 131341
tuyet.tran@vieclambank.com