Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Hành chính kiêm trợ lý văn phòng cty sắp thành lập (tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- 事務所総務、秘書、通訳・翻訳、レポート作成 等

Yêu cầu chung

- 性   別 : 女性
- 年   齢 : 20代前半~30代前半
- 習得言語 : 日本語検定2級以上、英語は基礎的な会話レベル、ベトナム語(母国語)

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

- 法律に従う
- ボーナス2か月分

Mức lương

800 - 1,000 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nội, Hoan Kiem

Thời gian làm việc

月~金


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

024.6270 1630, ext: 108