Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

IT Engineer (Shift Working) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Monitor and Control network
- Trouble shooting circuit and network
- Recovery plan
- Quality improvement of service operations
- Communication with global telecommunication carrer

Yêu cầu chung

Experience: Development or operations of network (WAN, LAN, Global Network, etc.) more than two years.
- Age: Under 33 years old.
- Qualifications:CCNA (CCNP is better)
- Language: English is must.

Yêu cầu về ngoại ngữ

English (Intermediate)

Quyền lợi

Holiday: 3day / week

Mức lương

500 - 900 USD (GROSS)

Địa điểm

Ho Chi Minh

Thời gian làm việc

Shift working (8:00 - 20:00, 20:00 - 8:00)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống IT từ lập kế hoạch đến thiết kế hệ thống mạng.

Số nhân viên

125

 Người liên hệ

Ms. Phụng

 Điện thoại

08.3827 2472, ext. 212