Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Japanese Teacher (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

-Teaching Japanese
-Various task for gathering students
-Manage Events ....etc

Yêu cầu chung

-Need to obey way of teaching this school.
-Positive about proposing for KAIZEN

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

-Good saraly compare to another JP school
-lot of chance to brush up own JP skill because many Japanese staff work in this company

Mức lương

400 - 700 USD (GROSS)

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

Mon - Fri 12:30~21:30/Sut 17:30~21:30


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Giáo Dục - Đào Tạo

Số nhân viên

 Người liên hệ

Mr. Ngoc

 Điện thoại

0168 96 46 016