Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

(KCN Yên Phong, Bac Ninh) Operation staff (Cty Logistic của Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

1 Following up customer booking via internal systems
2 Cargo damage checking at terminal
3 Monitor unloading the cargo
4 Labelling, weighting the cargo
5 Issuing HAWB and MAWB at terminal
6 Coordinating with airlines, terminal warehouse to for documentation issues
7 Regular report to manager and customer on shipment status
8 Daily report to manager


Yêu cầu chung

- 1-2 years experienced in the same position
- English language (can understand emails/documentation)

Yêu cầu về ngoại ngữ

 

Quyền lợi

- Working Place : One will work in ALS Bac Ninh Terminal, One will work in ALS Thai Nguyen Terminal
- Net salary : (13 months a year plus annual performance bonus) – Negotiable
- Insurance : 24 hours insurance, Social insurance, Health Care insurance
- Transportation : Travelling allowance

Mức lương

400 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc

- Working time : Mon - Fri > 8:00 - 12:00 <> 13:00 - 17:35 (close on Sat & Sun)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Forwarding & Logistics

Số nhân viên

100

 Người liên hệ

Ms. Hải Yến

 Điện thoại

024.62701630,ext:105
yen.nguyen@vieclambank.com