Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Kế toán giá thành biết tiếng Nhật (This job is closed!)

Description

-Tính toán giá thành
- Quản lý thu-chi, tính lãi-lỗ
- Lập kế hoạch chỉ tiêu thu-chi
- Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán
- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế tóan biết tiếng Nhật (N3)

General requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
- Có thể giao tiếp tiếng Nhật trình độ N3(sankyu)
- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Language requirement

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Benefits

theo chính sách công ty

Salary

300

Working location

Bắc Ninh

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Ms. Mỹ Trang

 Telephone

04.6270 1630, ext: 102