Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Lập trình viên iOS, Android, PHP, .NET (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng, hệ thống ...
- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ.

Yêu cầu chung

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển Service site có sử dụng PHP. (đối với ứng viên PHP)
- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển ứng dụng Android, ứng dụng iOS. (đối với ứng viên Android, iOS)

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

Mức lương

600 - 900 USD

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển các ứng dụng mobile, web và các hệ thống nghiệp vụ cơ bản cho các doanh nghiệp.

Số nhân viên

20-25

 Người liên hệ

Cường

 Điện thoại

024 62701630 - Ext 104