Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Legal staff (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Advise on legal aspect concerning Company regulations, contracts, transactions, new company’s establishment and operation ….
- Clear up all legal queries, update new legal document relating to the Company's operation and business
- Summarize legal documents in English (if there isn't English Version) and other documents if such documents are especially relating legal aspect.
- Advise on legal aspect concerning preparing dossiers, carrying out administrative procedure (or self - preparing, carrying out administrative procedure if appointed)

Yêu cầu chung

- Age : 25~
- University graduation with law major
- Lawyer certificate is preferable
- Good in English
- Good in MS office
- Good communication, careful, flexible, accuracy
- More than 3 years experiences

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- Health care insurance
- Study allowance
- 13th month salary ++ ( depend on company business)
- Lunch, communication, gasoline support

Mức lương

1,000 - 1,500 USD

Địa điểm

Đồng Nai, KCN Long Duc

Thời gian làm việc

8:00~17:00 from Monday to Friday and 2 Saturdays/ month


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Thảo

 Điện thoại

0909 762 607