Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

≪LƯƠNG HẤP DẪN≫ Quản lý nhà máy (Việt kiều Nhật) - Bắc Ninh (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả工場の管理全般

Yêu cầu chung

① 男性(30歳以上)
長期に日本で仕事をしている方。(現在、ベトナムに戻りたいという意欲がある方)
国籍:ベトナム国

② 経験:
· サニタリー配管の施工・設計
· 土木・ガス配管施工・装置・電気 の実務及び設計 

③ 学位
大学卒
マスター
博士

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

Mức lương

30歳(2000ドル グロス) - 35歳(2200ドル グロス) - 40歳(2400ドル グロス)

Địa điểm

Bắc Ninh, VSIP Bac Ninh

Thời gian làm việc

Mon~Fri, other Sat
(08:00~17:00)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Dung

 Điện thoại

098.356.1228
dung.nguyen@vieclambank.com