Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

日本語教師 [日本語N2レベル] (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

-技能実習生送り出しセンターでの日本語教育(ベトナム人対象)
事務作業などなし。
-入社後3ヶ月間研修あり(校長により指導)
-会話力を重視した指導、少人数クラス(1クラス10人まで)

Yêu cầu chung

-日本語:ビジネス中上級(JLPT N2)
-日本語学科卒業
-日本語教育経験
-日本での実習経験

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung-Cao cấp)

Quyền lợi

Mức lương

Thỏa thuận (GROSS)

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

- 08:00 ~ 17:30 (休憩60分)月曜日-金曜日、土曜日午前のみ


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

25

 Người liên hệ

Ms. Giàu

 Điện thoại

(08) 3827 2472, ext.: 203