Vieclambank.com ログイン
Vieclambank.com Vieclambank.com

NHÂN VIÊN AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG [KCN Thăng Long 2] (こちらの求人は募集を終了致しました。)

職務内容

I. Về vấn đề môi trường
1. Lập báo cáo, giám sát môi trường định kỳ.
2. Lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước, đăng ký chất thải nguy hại.
3. Hiều biết hệ thống quản lý ISO 14001-2015.
4. Thiết lập và kiểm soát các thủ tục hoạt động môi trường của công ty để thực hiện theo đúng
yêu cầu pháp luật trong nước;
5. Thiết lập và theo dõi thường xuyên các hoạt động quan trắc và chỉ số về môi trường tại các
khu vực sản xuất của Công ty.
II. Về vấn đề an toàn vệ sinh lao động
1. Thiết lập, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn lao
động- vệ sinh môi trường, kế hoạch ứng cứu tình trạng khẩn cấp.
2. Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, an toàn thiết bị, xử lý
vật liệu nổ...
3. Hướng dẫn các bộ phận có liên quan thực hiện các biện pháp an toàn lao động.
4. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện an toàn lao động của các bộ phận có liên quan.
5. Đề xuất các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng độc hại cho người lao động
và giảm thiểu tai nạn lao động.
6. Hiểu biết vấn đề quản lý hóa chất.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

募集条件

- Nam, Từ 25 - 30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên
- Ưu tiên có 1 - 2 năm kinh nghiệm thực tế về môi trường, an toàn lao động trong các nhà máy
sản xuất.
- Am hiểu về luật pháp liên quan đến lĩnh vực môi trường, Hóa chất và an toàn lao động
- Có kinh nghiệm làm hồ sơ liên quan đến giấy phép xả thải, báo cáo đánh giá tác động môi
trường.
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo An toàn vệ sinh, sử dụng hóa chất
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực hiện 5S và vận hành hệ thống OHSAH
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cần cù, chăm chỉ

外国語

日本語 or English

待遇・福利厚生

給与

400 - 600 USD (GROSS)

勤務地

Hung Yen Ha Noi

勤務時間


会社

事業内容

従業員規模

 担当者

Cường

 電話番号

024 62701630 - Ext 104