Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Nhân viên kế hoạch sản xuất (Đình Vũ, tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

Vị trí này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất và vận hành của Nhà máy.
- Lập kế hoạch pha trộn dầu hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày theo yêu cầu của sản phẩm, của đơn hàng, giao hàng đúng hạn dựa trên các thông tin cần thiết khác và kiểm soát thông tin đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Lập kế hoạch nhận dầu gốc, phụ gia và các nguyên vật liệu khác của nhà máy.
- Xác nhận việc quản lý dữ liệu sản phẩm trong kho và việc nhận đơn đặt hàng.
- Quản lý công đoạn sản xuất, nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật sản xuất.
- Quản lý chi phí, thống kê sản xuất.
- Lập kế hoạch sản xuất dài hạn và điều chỉnh nếu cần thiết.

Yêu cầu chung

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
- Ưu tiên có kinh nghiệm về hóa chất, về vận hành nhà máy tiện ích.
- Có khả năng giao tiếp trực tiếp tới từng cá nhân và nhóm; đọc và phân tích tài liệu kinh doanh tổng hợp, viết thư tín thương mại và quy trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. (ưu tiên tiếng Anh)

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- Đầy đủ chế độ theo luật, nghỉ thứ 7 CN

Mức lương

350 - 600 USD (GROSS)

Thời gian làm việc

- Thứ 2 ~ 6


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

04.6270 1630, ext: 104