Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Nhân viên sản xuất, pha chế dầu nhờn [KCN Đình Vũ] (This job is closed!)

Description

Vị trí công việc này chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất và đúng tiến độ sản xuất của tất cả các sản phẩm.
_Đảm bảo tiến độ sản xuất vận hành đúng quy trình.
_Đảm bảo các thiết bị vận hành đúng và bảo dưỡng các thiết bị phù hợp bằng các cách hiệu chỉnh nếu cần thiết.
_Vận hành, duy trì, quản lý kiểm tra các thiết bị liên quan đến sản xuất, vận hành và quản lý thiết bị DCS.
_Nhận dầu gốc, quản lý và thao tác với tank.
_Nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra, quản lý số lượng xuất - nhập - tồn của nguyên liệu.
_Pha chế dầu nhờn và chiết rót sản phẩm.
_Đảm bảo tất cả các bồn dầu được bơm đúng mức thích hợp và điều kiện pha trộn.
_Tuân thủ vận hành theo quy trình nhằm loại trừ các sự cố trong vận hành và cải thiện chất lượng sản phẩm.

General requirement

_Bằng cử nhân có 04 năm đào tạo tại Trường cao đẳng hoặc Đại học và 1 đến 2 năm kinh nghiệm và được đào tạo ngành nghề có liên quan hoặc có kinh nghiệm và có kiến thức tổng hợp tương đương.
_Có kinh nghiệm làm việc trong Nhà máy vận hành hóa chất.
_Có khả năng giao tiếp trực tiếp tới từng cá nhân và nhóm; đọc và phân tích tài liệu kinh doanh tổng hợp, viết thư tín thương mại và quy trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật).

Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm về các công việc sau:
ð Vận hành và quản lý thiết bị DCS.
ð Nhận dầu gốc, quản lý và thao tác với tank.
ð Pha chế dầu nhờn
ð Đảm bảo tất cả các bồn dầu được bơm đúng mức thích hợp và điều kiện pha trộn.

Language requirement

English (Intermediate) or Japanese (Intermediate)

Benefits

Salary

Negotiable (GROSS)

Working location

Hai Phong, KCN Đình Vũ

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Cường

 Telephone

024 62701630 - Ext 104