Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Nhân viên vận hành máy sản xuất ( 4 vị trí ) (This job is closed!)

Description

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

General requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên
- Có kinh nghiệm vận hành các thiết bị sản xuất thuốc hoặc quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng tại các nhà máy sản xuất Dược phẩm từ 05 năm trở lên
- Ngoại ngữ: Không yêu cầu
- Vi tính: Không yêu cầu
- Tuổi: Dưới 40

Language requirement

 

Benefits

Salary

Khoảng

Working location

Hải Phòng

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Ms. Mỹ Trang

 Telephone

04.6270 1630, ext: 102