Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Tuyển Lập Trình Viên Java hoặc PHP (Salary Up to 1200$) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Engineers who want to work and cultivate expertise in international business environment
- Engineers who will be able to become core members of our company and will contribute to our long term business development.
---------------------
- Triển khai thực hiện các dự án Java theo yêu cầu
- Làm việc và đào tạo chuyên môn trong môi trường kinh doanh quốc tế
- Các kỹ sư có thể trở thành thành viên chủ chốt trong công ty ở Việt Nam và có nhiều cơ hội đóng góp vào sự phát triển kinh doanh lâu dài của công ty

Yêu cầu chung

* Required skill and experience:
1. Language skill
- Japanese communication skill from N3 or equivalent level.

2. Technical Skill:
Candidates who have one (at least) of following skills and experiences:
- Have experience of Java Web Application Framework.
- Have experience of PHP or CakeFramework
- Have experience of development, design, coding, unit test or integrating test

3. Human skill
High motivation and strong team-working spirit
Ability to work under pressure
Good verbal and written communication

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Quyền lợi

Tiếng Nhật N3 lương Upto 1200

Mức lương

600 - 900 USD

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển các ứng dụng mobile, web và các hệ thống nghiệp vụ cơ bản cho các doanh nghiệp.

Số nhân viên

20-25

 Người liên hệ

Cường

 Điện thoại

024 62701630 - Ext 104