Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Phiên dịch (tiếng Nhật, nội thành HN)

Description

- Biên phiên dịch
- Tổ chức, hỗ trợ thực hiện chương trình
- Đi đào tạo và công tác tại Nhật

General requirement

- Nam hoặc nữ, ưu tiên nữ
- Tiếng Nhật N2 hoặc tương đương trở lên (ưu tiên N1)
- Có kinh nghiệm biên phiên dịch, trợ lí
- Cẩn thận, chăm chỉ

Language requirement

Japanese (Upper Intermediate)

Benefits

- Allowance
- All insurances acording to law

Salary

600 - 800 USD (GROSS)

Working location

Ha Noi

Working hours

Thứ 2 ~ 6, 8:00 ~ 17:00


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Ms. Hải Hà

 Telephone

04.6270 1630, ext: 104