Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

QC Manager ( Furniture- Outdoor) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Yêu cầu chung

- QC Manager worked in Binh Dinh province for inspections and manage QC staffs with experience in outdoor furniture
- Should be able to read/write/speak English fluently for QC manager position
- QC manager will be responsible to manage for all QC staffs and related jobs to quality of product and shipment issues.
- Able to work independently and trustworthy (not corruptible)

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- QC Manager worked in Binh Dinh province for inspections and manage QC staffs with experience in outdoor furniture
- Should be able to read/write/speak English fluently for QC manager position
- QC manager will be responsible to manage for all QC staffs and related jobs to quality of product and shipment issues.
- Able to work independently and trustworthy (not corruptible)

Mức lương

800 - 1,200 USD

Địa điểm

Bình Định

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Mr. Ngoc

 Điện thoại

0168 96 46 016