Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh Province) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Yêu cầu chung

- QC Manager worked in Binh Dinh province for inspections and manage QC staffs with experience in outdoor furniture
- Should be able to read/write/speak English fluently for QC manager position
- QC manager will be responsible to manage for all QC staffs and related jobs to quality of product and shipment issues.
- Able to work independently and trustworthy (not corruptible)

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Cao cấp)

Quyền lợi

- QC Manager worked in Binh Dinh province for inspections and manage QC staffs with experience in outdoor furniture
- Should be able to read/write/speak English fluently for QC manager position
- QC manager will be responsible to manage for all QC staffs and related jobs to quality of product and shipment issues.
- Able to work independently and trustworthy (not corruptible)

Mức lương

1,000 - 1,500 USD (NET)

Địa điểm

Bình Định

Thời gian làm việc

Monday- Saturday


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Mr. Ngoc

 Điện thoại

0168 96 46 016