Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc (Tiếng Nhật) (This job is closed!)

Description

- Nhận đơn hàng, điều phối nguyên phụ liệu, nhân công thực hiện đơn hàng.
- Quản lý tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm, thời hạn xuất hàng.
- Liên lạc với các phòng ban để hoàn tất đơn hàng.

General requirement

- Nam, nữ tuổi từ 25 - 35
- Tiếng Nhật giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất (ưu tiên quản lý sản xuất trong lĩnh vực may mặc)
- Ưu tiên ứng viên biết về kỹ thuật may.
- Kỹ năng quản lý tốt.

Language requirement

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Benefits

- Theo luật lao động Việt Nam.
- Có xe đưa rước từ Hồ Chí Minh.

Salary

600 - 700 USD

Working location

Đồng Nai

Working hours

- Hành chánh (thứ hai - thứ bảy, thứ bảy nghỉ cách tuần)


Company profile

Business field

May mặc

Company size

 Contact person

Ms. Hương

 Telephone

028.3526 8202~07,ext: 302