Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Quản lý xưởng (công ty mới chuẩn bị thành lập, KCN Quang Minh)

Mô tả

新規立上に関する各種手続き、準備
製造、生産管理
ワーカーコントロール
※希望に応じて日本へ研修に行ってもらうこともできます。

Yêu cầu chung

日本語N3以上
同業もしくは関連する製造業でのマネージャー経験5~6年以上 (真空ポンプ)
生産管理、品質管理など技術系ポジションを一通り経験している方
転職回数2回までの方

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Quyền lợi

- Chưa quyết định (theo mặt bằng chung)

Mức lương

800 - 1,200 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc

- Chưa quyết định (theo mặt bằng chung)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Manufacturing

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

04.6270 1630, ext: 104