Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Quản lý xưởng (công ty mới chuẩn bị thành lập, KCN Quang Minh) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

新規立上に関する各種手続き、準備
製造、生産管理
ワーカーコントロール
※希望に応じて日本へ研修に行ってもらうこともできます。

Yêu cầu chung

日本語N3以上
同業もしくは関連する製造業でのマネージャー経験5~6年以上 (真空ポンプ)
生産管理、品質管理など技術系ポジションを一通り経験している方
転職回数2回までの方

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Nhật (Trung cấp)

Quyền lợi

- Chưa quyết định (theo mặt bằng chung)

Mức lương

800 - 1,200 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc

- Chưa quyết định (theo mặt bằng chung)


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Manufacturing

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

04.6270 1630, ext: 104