Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Sales Executive (Residence) Tiếng Anh giao tiếp tốt (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Promote Binh Duong Province
- Promote new residence for Vietnamese people
- Get network and people who are interested in new residence
- Plan events and other tasks.

Yêu cầu chung

- Gender: Male/ Female
- At least 1 year experience work in Sales
- Education: ​Bachelor
- Passion,Dynamics and hard-working person
- Able to work under pressure enviroment
- Language skill: ​English (intermediate)
- Prefer Candidate living in Binh Duong Province

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- Bonus : 1month of salary
- Mobile phone rent

Mức lương

600 - 800 USD (GROSS)

Địa điểm

Bình Dương

Thời gian làm việc

​-Working time : ​9:00 - 18:00 Monday to Friday


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Bất Động Sản

Số nhân viên

 Người liên hệ

Mr. Ngoc

 Điện thoại

0168 96 46 016