Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Sales Executive (tiếng Nhật, Vinh, Nghệ An) (This job is closed!)

Description

- Chịu trách nhiệm bán sản phẩm qua kênh siêu thị và các kênh khác
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và làm việc với khách hàng mới theo danh sách khách hàng của công ty
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
- Công ty mẹ tại HN, ở Vinh không có văn phòng nên ngoài thời gian làm việc tại công ty khách hàng thì có thể làm việc tại nhà.

General requirement

- Nữ, tuổi dưới 30
- Tiếng Nhật tương đương N2
- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật là 1 lợi thế

Language requirement

Japanese (Intermediate)

Benefits

Lương thử việc: 85%
Quyền lợi khác: theo luật Lao động và chính sách công ty
Có thể làm việc linh hoạt, làm việc tại nhà

Salary

500 - 800 USD (GROSS)

Working location

Ha Noi

Working hours

8:00 ~ 17:00 (t2-t6), thứ 7 làm cách tuần


Company profile

Business field

Một công ty về thực phẩm của Nhật

Company size

 Contact person

Ms. Hải Hà

 Telephone

024.6270 1630, ext: 108