Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Service Engineer (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- In charge of consulting service to client about machine’s quality.
- Responsible for maintenance for machine’s electric.
- Start working on 2nd week of May
- Will be interviewed at 19th, 20th March

Yêu cầu chung

- Male, graduated University, major of Mechanical, Electric Technology.
- Communicate in English.
- Have about 1-3 years experience of service engineering of mechanical electric.

Yêu cầu về ngoại ngữ

English (Intermediate)

Quyền lợi

According to the Vietnamese Labor law

Mức lương

max 1000 USD (GROSS)

Địa điểm

Ha Noi

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Mỹ Trang

 Điện thoại

04.6270 1630, ext: 102