Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Supervisor phòng Môi Trường (Không yêu cầu Ngọai Ngữ) (This job is closed!)

Description

- Thực hiện các công viêc như:
+ Quản lý thiết bị xử lý nước thải.
+ Quản lý xử lý chất thải.
+ Vận hành ISO.
- Theo chỉ định của cấp trên.

General requirement

- Tốt nghiệp Đại học.
- Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý thiết bị xử lý nước thải.
- Sử dụng thành thạo Excel, Word.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm:
+ Quản lý xử lý chất thải, vận hành ISO các công việc liên quan đến đăng ký EIA .
+ Có thể vận hành xe nâng.
+ Có kinh ngiệm làm trong nhà máy.

Language requirement

 

Benefits

Salary

600 - 800 USD

Working location

Hung Yen

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Ms. Đoan Trang

 Telephone

024.6270 1630, ext: 107