Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Tổng Vụ Công Ty Nhật - KCN Long Đức (This job is closed!)

Description

- Nam / Nữ
- Tổng vụ kiêm hỗ trợ thông dịch.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Tiếng Nhật trung cấp trở lên (tương đương N2)
- Tự túc phương tiện đi lại.

General requirement

- Ưu tiên có kinh nghiệm về Tổng vụ, thông dịch văn thư và cuộc họp.

Language requirement

Japanese (Upper Intermediate)

Benefits

- Theo quy định pháp luật nhà nước.

Salary

600 - 800 USD

Working location

Dong Nai, KCN Long Đức

Working hours

- Từ 8:00 ~ 17:00
- thứ 2 ~ thứ 7 (thứ 7 nghỉ cách tuần)


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Mr. Rạng

 Telephone

093 7938 555