Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

Trưởng nhóm PG (Nữ) (This job is closed!)

Description

Đảm bảo tất cả các hoạt động của phòng chiêu thị như: quản lý PG, kiểm tra thời gian làm việc, chuyên cần, tác phong làm việc và doanh số bán của PG, hỗ trợ PG, hơp tác với nhân viên kinh doanh dể xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng cũng như tăng doanh số, huấn luyện PG và thực hiện báo cáo công việc mỗi ngày.
- Phối hợp với công ty cung cấp PG kiểm tra chuyên cần, giờ giấc làm việc, tác phong và doanh số bán hàng của PG.
- Đi kiểm tra quán mỗi tối theo kế hoạch.
- Hỗ trợ và giúp đỡ PG để hoàn thành tốt công việc.
- Đào tạo PG.
- Hợp tác với nhân viên kinh doanh để xây dựng mới quan hệ tốt với chủ quán.
- Thông báo cho nhân viên kinh doanh những vấn đề của PG mà có ảnh hưởng đến tiến trình làm việc như: đi trễ, nghỉ làm, chuyển đổi PG, doanh số. Bên cạnh đó, trưởng nhóm chiêu thị phải thông báo và xác thực với nhân viên kinh doanh về những vấn đề xảy ra ở quán.
- Hoàn thành bản báo cáo công việc theo kế hoạch của bộ phận Marketing và Trưởng phòng mỗi ngày.
- Hoàn thành bản báo cáo doanh số của PG mỗi ngày
- Nộp tất cả các báo cáo cho Nhân viên Marketing và Trưởng phòng mỗi buổi sang.

General requirement

- Có kiến thức và kinh nghiệm về công việc tiếp thị đặc biệt trong lĩnh vực bia và thức uống có cồn.
- Ít nhất có một năm kinh nghiệm chiêu thị trong lĩnh vực bia và thức uống có cồn.
- Có kinh nghiệm quản lý PG được ưu tiên

Language requirement

 

Benefits

Có lương cơ bản và doanh số

Salary

Từ 10.000.000 trở lên

Working location

Hà Nội

Working hours

Sáng: 9.00 – 12.00; Chiều tối: 5.00 – 10.00


Company profile

Business field

Sản xuất và phân phối hàng thực phẩm tiêu dùng nhanh

Company size

 Contact person

Ms. Mỹ Trang

 Telephone

04.6270 1630, ext: 102