Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Tuyển lập trình viên cho dự án start up về ứng dụng giao thông của nước ngoài (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

The Job Description:
_ Senior Backend dev: Optimize the platform to achieve efficiency of results. The code in NodeJS or PHP languages.
_ Front End dev (web): Review, design and maintain the UX-UI of the platform. Re-design the platform for an optimal use.
_ Front End dev (Android): Review, design and maintain the UX-UI of the mobile version and app. Code for Android platform only.

Yêu cầu chung

- Senior backend dev (nodejs or php) needs 5 years experience minimum
- Frontend dev (web) and Frontend dev (Android) need 3 years of experience minimum.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

Mức lương

15000000 - 22000000

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Nga

 Điện thoại

024.6270 1631
nga.dinh@vieclambank.com