Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Tuyển lập trình viên cho dự án start up về ứng dụng giao thông của nước ngoài

Mô tả

The Job Description:
_ Senior Backend dev: Optimize the platform to achieve efficiency of results. The code in NodeJS or PHP languages.
_ Front End dev (web): Review, design and maintain the UX-UI of the platform. Re-design the platform for an optimal use.
_ Front End dev (Android): Review, design and maintain the UX-UI of the mobile version and app. Code for Android platform only.

Yêu cầu chung

- Senior backend dev (nodejs or php) needs 5 years experience minimum
- Frontend dev (web) and Frontend dev (Android) need 3 years of experience minimum.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

Mức lương

15000000 - 22000000

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Nga

 Điện thoại

04.6270 1630, ext: 106. (nga.dinh@vieclambank.com)