Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

[Urgent] A Start-Up office need a Windows System Developer (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Take part in developing projects request by Head Quarter in Korea

Yêu cầu chung

- C/C++/C#

- Working experience: more than five years

- We prefer the male graduated from Hanoi University of Technology, PTIT, National University...

- Preference: software architect

=> Detailed CV in English should be submitted

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

- Working in English with Head Quarter in Korea(practice and skill up English)

- Take a chance to visit Korea(for training

- Now, start-up in Vietnam, for future, you can be team leader.

- Fast promotion by ability

Mức lương

800 - 1,200 USD (GROSS)

Thời gian làm việc

- Working Days : 5 days per week (Mon- Fri)
- Working Hours : 8 hours per day


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Nga

 Điện thoại

024.6270 1631
nga.dinh@vieclambank.com