Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

(Urgent) System Engineer in Vietnam (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

1. Technical Support
2. Satisfy customers by technical support
3. Test our products and report bugs and feedback
4. Educate other cooperative engineers

Yêu cầu chung

1. Graduate as IT engineer
2. Over 3 years experience in System Engineer
3. Good knowledge of network and computer system, Information Security, Hacker, Linux administrator, Forensic and Malware
Expecto to interview on October 20

Yêu cầu về ngoại ngữ

Japanese (Upper Intermediate) and English (Intermediate)

Quyền lợi

- According to law and company rule.

Mức lương

800 - 1,000 USD (GROSS)

Địa điểm

Ha Noi

Thời gian làm việc

- Mon to Fri 8:00 ~ 6:00


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

024.6270 1630, ext: 108