Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Vinh Phuc- Senior Operator and Maintenance Engineer (Waste Water System) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- Preparation of report of operating and maintenance of Waste Water Treatment System.
- Maintenance of Mechanical and Electrical works of Waste Water System.
- Report to O & M Manager.

Yêu cầu chung

- Male, graduated from College of Mechanical/Electrical.
- Have good experience in operating and maintenance of Waste Water System.
- Can communicate in English to work directly with investor.
- Good communication skill.
- Can work in Vinh Phuc (Ba Thien 2IP) and candidate can live in Vinh Phuc.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

According to the company

Mức lương

650 - 700 USD

Địa điểm

Vĩnh Phúc, Ba Thien 2IP

Thời gian làm việc

Monday to Saturday


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Trang

 Điện thoại

028.3526 8202~07,ext: 213