Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
15/04/2017 - 30/05/2017

Administration - HR Manager (Công việc này đã hết hạn!)

To do all management relating to HR - Admin including:
- HR System, Compensation, Employee Learning Program
- Office facility (assets, PC, Phone, etc.), Office stationery, Rent ( office, apartment, etc.)
- Compliance, Contract Check, License

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Dist. 1