Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
05/04/2018 - 20/05/2018

Office Manager

- Giám sát tất cả quá trình hoạt động của công ty, các công việc hàng ngày của nhân viên và báo cáo lại với Tổng Giám đốc
- Trao đổi và xử lý nội dung công việc với khách hàng qua điện thoại, mail
- Liên kết với tổng công ty bên Thái để báo cáo và trao đổi tình hình công việc
- Tham dự các cuộc họp với tổng công ty, khách hàng, làm báo cáo nội dung cuộc họp và các báo cáo khác nhau bằng Word, Excel

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh