Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
24/02/2017 - 10/04/2017

HR - Admin Manager(Kcn Long Đức)

- Thiết lập và quản lý toàn bộ hệ thống nhân sự-hành chính:
+ Thực hiện toàn bộ công việc tính lương, thưởng, bảo hiểm..
+ Theo dõi, thực hiện nội quy công ty
+ Điều phối, quản lý trang thiết bị, vật tư cho nhà xưởng.

Mức lương 900 - 1,500 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức