Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

Vieclambank.com
21/08/2017 - 05/10/2017

Trưởng phòng hành chính nhân sự cho CTy Nhật (KCN Thang Long II) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự, quản lý tổ chức cho công ty
- Hỗ trợ giám đốc (người Nhật) trong việc giao tiếp với nhân viên và vận hành nhà máy.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến Nhân Sự

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên, KCN Thăng Long 2 - Yên Mỹ - Hưng yên.
21/08/2017 - 30/10/2017

Trưởng phòng hành chính nhân sự cho CTy Nhật sắp thành lập (KCN Tl3,Vĩnh Phúc) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự, quản lý tổ chức cho công ty
- Hỗ trợ giám đốc (người Nhật) trong việc giao tiếp với nhân viên và vận hành nhà máy.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến Nhân Sự

Mức lương 1,200 - 1,800 USD
Địa điểm Vĩnh Phúc
20/07/2017 - 31/08/2017

HR - Admin Manager(Trường Chinh - Quận 12) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý toàn bộ hệ thống tổng vụ nhân sự từ ban đầu.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
- Tính lương, bảo hiểm, thiết lập các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
- Thư ký, phiên dịch cho Giám đốc người Nhật khi được yêu cầu.

Mức lương 1,000 - 1,200 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Quận 12
09/05/2017 - 23/06/2017

Trưởng phòng Hành Chính-Nhân sự biết tiếng Hàn (Cty Hàn Quốc) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của phòng Hành chính-Nhân sự
- Quản lý các công việc chung, set up công ty mới thành lập

Mức lương 1,000 - 1,200 USD
Địa điểm Hà Nội