Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
12/09/2016 - 27/10/2016

[Ho Chi Minh] Senior IT Communicator for Start-Up Company - Salary: 800- 1000 USD gross (Công việc này đã hết hạn!)

Bạn sẽ làm gì tại đây?

• Phụ trách thông phiên dịch tiếng Nhật- tiếng Việt và tiếng Việt-tiếng Nhật cho các dự án outsource viết web cho khách hàng Nhật
• Biên dịch tài liệu kỹ thuật tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại

Mức lương 800 - 1000
Địa điểm Hồ Chí Minh