Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
19/12/2016 - 15/01/2017

Phiên dịch tiếng HÀN kiêm Thư ký Tổng giám đốc (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) (Công việc này đã hết hạn!)

- Biên phiên dịch cho TGĐ và các phòng ban
- Thực hiện các công việc hành chính khác được yêu cầu.

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Hà Nam