Vieclambank.com Sign In

We found 2 jobs

Vieclambank.com
07/03/2018 - 30/04/2018

HR - Admin Supervisor (Kcn Long Đức) (This job is closed!)

+ Thực hiện công việc tính lương, thưởng, bảo hiểm..
+ Theo dõi, thực hiện nội quy công ty
+ Điều phối, quản lý trang thiết bị, vật tư cho nhà xưởng.
+ Liên hệ với Ban quản lý, các ban ngành ở Đồng Nai.

Salary 900 - 1,000 USD
Working location Dong Nai, KCN Long Đức
13/12/2017 - 27/01/2018

HR - Admin Manager(Tiếng Nhật - Quận Tân Bình) (This job is closed!)

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhân sự-hành chính:
+ Thực hiện và quản lý công việc tính lương, thưởng, bảo hiểm
+ Xây dựng, thực hiện nội quy công ty,
+ Thiết lập, thực hiện chính sách, kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận Tân Bình