Vieclambank.com ログイン

検索結果 3

Vieclambank.com
29/12/2017 - 12/05/2018

Chuyên viên tư vấn nhân sự (Ưu tiên du học sinh) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu của khách hàng.
- Liên hệ & phỏng vấn ứng viên tiềm năng.
- Cung cấp hồ sơ ứng viên (bao gồm thẩm định) cho khách hàng.
- Hỗ trợ, tham vấn cho khách hàng để tìm những ứng viên phù hợp.

給与 応相談
勤務地 ハノイ市
29/12/2017 - 23/09/2018

HR Consultant (IT Field) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Use variety sources to search and specify candidates upon request (especially in IT field).
- Contact and invite candidates for the initial interviews.
- Provide candidates’ information with professional appraisement to Clients.
- Discuss, consult Clients to recruit the most suitable candidates.

給与 応相談
勤務地 ハノイ市
29/12/2017 - 10/05/2018

Chuyên viên tư vấn nhân sự chuyên lĩnh vực IT (Tiếng Nhật/Tiếng Anh) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu của khách hàng.
- Liên hệ & phỏng vấn ứng viên tiềm năng.
- Cung cấp hồ sơ ứng viên (bao gồm thẩm định) cho khách hàng.
- Hỗ trợ, tham vấn cho khách hàng để tìm những ứng viên phù hợp.

給与 応相談
勤務地 ハノイ市